Επιλογή Σελίδας

spoudasefest2018

18.05.2018 O Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Καθ. Ιωάννης Σαριδάκης, μιλά για τη συμμετοχή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 2ο Spoudase Festival (19-20/05/2018)