Επιλογή Σελίδας

07.02.2019 θέσεις του Συλλόγου των Διοικητικών Υπαλλήλων της Σχολής όπως αυτές διατυπώθηκαν στη Γενική Συνέλευσή του της 9ης Μαϊου 2018, αναφορικά με την δρομολογούμενη συνέργεια της Σχολής με το ΠΑΔΑ.