Επιλογή Σελίδας

Στις 3-5 Απριλίου του 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το 6ο επιστημονικό και εκπαιδευτικό συνέδριο του δικτύου SIEST MÉDITERRANÉE με θέμα «Science and Τechnology Education for all». Το SIEST (Séminaire Interlaboratoires sur l‘Éducation Scientifique et Technologique) είναι ένα Μεσογειακό δίκτυο το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία.
 Το συνέδριο αυτό πραγματοποιείται στην Πάτρα από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών με τη συμμετοχή της ΑΣΠΑΙΤΕ και συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών, ερευνητών και εκπαιδευτικών από πολλές μεσογειακές χώρες, από τη χώρα μας και κυρίως από την ευρύτερη περιοχή μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στην ιστοσελίδα: https://siest2019.sciencesconf.org/