Επιλογή Σελίδας

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ υλοποιεί, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε5/175235/29.10.2014 και την αρ.6-(1.1).-5/2/2015 Απόφαση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ (Παράρτημα Θεσσαλονίκης) και άρχισε τη λειτουργία του το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ