Επιλογή Σελίδας
  1. Όσοι φοιτητές εργάζονται και θέλουν να σιτισθούν πέραν της λήξης του γεύματος θα μπορούν μέχρι τις 16.00μ.μ να πάρουν φαγητό εφόσον το δηλώσουν εκ των προτέρων στον Υπεύθυνο Μάγειρα του εστιατορίου.
  2. Όσοι φοιτητές για λόγους θρησκείας δεν μπορούν να φάνε χοιρινό, θα πρέπει να το δηλώσουν στον Υπεύθυνο Μάγειρα του εστιατορίου ώστε να υπάρχει δυνατότητα σίτισής τους με ανάλογη πρωτεΐνη.

Από τη Φοιτητική Μέριμνα