Επιλογή Σελίδας

01.08.14 Περίληψη και Πρόσκληση και Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εκπ/κου Προσωπικού σε θέσεις Επισ. Συνεργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με Σύμβαση Ανάθεσης Διδακτικού έργου  για το Ακαδ. Ετος 2014-2015για το Ακαδ. Ετος 2014-2015