Επιλογή Σελίδας

01.10.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.