Επιλογή Σελίδας

05.03.2020 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

 

Προκήρυξη

 

Αίτηση

 

Υπεύθυνη Δήλωση