Επιλογή Σελίδας

06.02.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ  ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.