Επιλογή Σελίδας

desk

06.08.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος 2018-19 στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»