Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν μπορούν να ανακτήσουν τον κωδικό τους από το mypassword.aspete.gr  να κάνουν εκ νέου την διαδικασία στο uregister.aspete.gr με χρήση μόνο του email σας είτε του ακαδημαϊκού είτε του προσωπικού (αυτό που είχατε δηλώσει στο παρελθόν).

O αριθμός PIN είναι πιθανό να έρθει στoν φάκελο ανεπιθύμητα

Στην συνέχεια για την ηλεκτρονική γραμματεία το νέο site είναι

classweb.aspete.gr