Επιλογή Σελίδας

08.11.2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δημοσίου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με εγγραφές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (το άνοιγμα του .docx αρχείου να γίνεται με mozilla)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ