Επιλογή Σελίδας

10.11.2021 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, για τρία (3) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ