Επιλογή Σελίδας

 

«Πρακτικό ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης βαθμολογούμενων και απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 με αριθμ. πρωτ. Δ/434/12.4.2018 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου επτά (7) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, για την ΑΣΠΑΙΤΕ».

Κατεβάστε το αρχείο του πρακτικού σε μορφή  pdf  η  σε μορφή  docx

 14.06.2018 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

14.06.2018 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ