Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Δικαιολογητικών Επιλαχόντων ΕΠΠΑΙΚ ΠΕΣΥΠ 2023-24 και δικαιολογητικών επιτυχόντων για την Πόλη του Βόλου ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

Η Επιστημονική Υπεύθυνη ΕΠΠΑΙΚ & ΠΕΣΥΠ ανακοινώνει ότι η υποβολή δικαιολογητικών Επιλαχόντων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ 2023-24  καθώς και δικαιολογητικών επιτυχόντων για την Πόλη του Βόλου ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ 2023-24 παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 17/09/2023 και ώρα 23:59