Επιλογή Σελίδας

euro solidarity

Ίδρυση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απευθύνεται σε νέους 18-30 ετών με ισχυρά κίνητρα και κοινωνικές ευαισθησίες, οι οποίοι, αφού ολοκληρώσουν μια απλή διαδικασία εγγραφής, μπορεί να επιλεγούν για να συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόληψη φυσικών καταστροφών ή την αποκατάσταση μετά από καταστροφές, την παροχή βοήθειας σε κέντρα αιτούντων άσυλο, ή την αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες:  https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_el