Επιλογή Σελίδας

Εκ μέρους των καθηγητών, του προσωπικού και των φοιτητών του Ιδρύματος, κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των ηρώων του πολυτεχνείου ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης

 

stefani