Επιλογή Σελίδας

19.10.2018 Διημερίδα ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ με θέμα :“Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Εκπαίδευση του 21ου Αιώνα”.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ