Επιλογή Σελίδας

20.12.2018 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ  2018-2019

 

Πλατφόρμα για αιτήσεις ΕΔΩ :  https://aitiseis.aspete.gr (Από 24/12/2018)