Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 Ανακοινώνεται στους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών  Μηχανολόγων Μηχανικών ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για την συμμετοχή τους  στις εξετάσεις των εργαστηρίων των εαρινών εξαμήνων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 23/01/2023 έως και την Τρίτη 31/01/2023.

Τονίζεται ότι για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των εργαστηριακών μαθημάτων πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις  επιτυχούς παρακολούθησης.