Επιλογή Σελίδας

15.10.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών δικτύου (SERVER)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ