Επιλογή Σελίδας

1) Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε θετικό κρούσμα Sars-Cov-2 (Covid19) -ημερομηνία διαγνωστικού ελέγχου Rapid 26/02/2022 .

Η φοιτήτρια/ ο φοιτητής συμμετείχε στα μαθήματα :
21/02/2022: Εργ. Ασύρματες Επικοινωνίες, 15:00-17:00
21/02/2022: Εργ. Επικοινωνίες & Δίκτυα, 17:00-19:00
21/02/2022: Εργ. Ψηφιακή Ανάλυση & Επεξεργασία Σήματος, 19:00-21:00
22/02/2022: Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων (Θεωρία), 09:00-11:00
22/02/2022: Ασύρματες Επικοινωνίες (Θεωρία), 11:00-13:00
23/02/2022: Επικοινωνίες & Δίκτυα (Θεωρία), 12:00-15:00
25/02/2022: Ασύρματες Επικοινωνίες (Θεωρία), 12:00-14:00
25/02/2022: Ψηφιακή Ανάλυση & Επεξεργασία Σήματος (Θεωρία), 14:00-16:00

Όσοι συμμετείχαν στην παραπάνω εξέταση και είναι:

εμβολιασμένοι με ενισχυτική δόση ή εμβολιασμένοι με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες, πρέπει

  • να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για δέκα (10) ημέρες και
  • να διενεργήσουν εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5 η ημέρα από την έκθεση.

εμβολιασμένοι με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστοι, πρέπει

  • να παραμείνουν στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα,
  • την 5η ημέρα να διενεργήσουν εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή Rapid Antigen Test).
  • μετά την 5η ημέρα, να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

2) Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε θετικό κρούσμα Sars-Cov-2 (Covid19) -ημερομηνία διαγνωστικού ελέγχου Rapid 27/02/2022 .

Η φοιτήτρια/ ο φοιτητής συμμετείχε στα μαθήματα :
21/02/2022: Εργ. Ψηφιακή Ανάλυση & Επεξεργασία Σήματος, 9:00-11:00
21/02/2022: Εργ. Ασύρματες Επικοινωνίες, 11:00-13:00
21/02/2022: Εργ. Επικοινωνίες & Δίκτυα, 13:00-15:00

Όσοι συμμετείχαν στην παραπάνω εξέταση και είναι:

εμβολιασμένοι με ενισχυτική δόση ή εμβολιασμένοι με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες, πρέπει

  • να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για δέκα (10) ημέρες και
  • να διενεργήσουν εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5 η ημέρα από την έκθεση.

εμβολιασμένοι με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστοι, πρέπει

  • να παραμείνουν στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα,
  • την 5η ημέρα να διενεργήσουν εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή Rapid Antigen Test).
  • μετά την 5η ημέρα, να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.