Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται στους διδάσκοντες και τους φοιτητές των Προπτυχιακών Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ ότι σύμφωνα με την αριθμ. 22/05-7-2022 (θ:1.2) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ περί ορισμού προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων
μαθημάτων στα Προπτυχιακά Τμήματα ότι:

Η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ορίζει χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων μαθημάτων στα Προπτυχιακά Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ από 06-7-2022 έως και 10-7-2022 και ώρα 23.59.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας οι διδάσκοντες θα μπορούν να καταχωρούν κανονικά τις βαθμολογίες της εξεταστικής περιόδου.