Επιλογή Σελίδας

10.4.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΕΚΑΤΟ (100) ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SWITCHES και SERVERS) του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

khmdhs_ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...

30.3.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης για την αναβάθμιση και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής γραμματείας και του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικών Πρωτοκόλλου της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ_ΚΗΜΔΗΣ...

13.3.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100.000 ΦΥΛΛΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ Η ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (12.000,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ (CPV: 30121100-4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...