Επιλογή Σελίδας

23.05.2024 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016) για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για χρονικό διάστημα τριών μηνών .

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ    

18.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής γραμματείας

18.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής γραμματείας Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ    ...