Επιλογή Σελίδας

22.04.2021 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ- Climate-KIC Awarded Project: Support in Survey Dissemination

Ενόψει της διεξαγωγής έρευνας μεταξύ φοιτητών Erasmus+ (εισερχόμενωνκαι εξερχόμενων) σχετικά με την περιβαλλοντικά βιώσιμη μετακίνηση, η οποία χρηματοδοτείται από το EIT (European institute of...

30.06.2020 Παράταση υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (

30.06.2020 Παράταση υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (ΜΙS: 5046473)...