Επιλογή Σελίδας

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, οργανώνει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και χορηγεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
Επίσης η ΑΣΠΑΙΤΕ, οργανώνει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και χορηγεί Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Κανονισμό Σπουδών ΕΠΠΑΙΚ και τον Κανονισμό Σπουδών ΠΕΣΥΠ η χρονική διάρκεια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και του ΠΕΣΥΠ εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
Κάθε χρόνο εγκρίνεται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του προγράμματος, ήτοι οι ώρες και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών παρακολουθήσεων σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας μαθημάτων και εξετάσεις, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας (για το ΕΠΠΑΙΚ) ή του Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (για το ΠΕΣΥΠ).
Το διδακτικό έτος περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς διδακτικές περιόδους: το πρώτο (Α΄) εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο). Κατόπιν των ανωτέρω, μολονότι αντιλαμβανόμαστε ότι πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού ημερολογίου των Προγραμμάτων λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την ειδική αγωγή, δεν είναι δυνατή η με σύννομο τρόπο τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου με σύμπτυξη του χρόνου υλοποίησής του.