Επιλογή Σελίδας

Για την εξεταστική περίοδο του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2021-22, λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεδομένου ότι, η διενέργεια εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία,  θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

  1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή (φοιτητές, επιτηρητές, διδάσκοντες). Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95).
  2. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται:

Α) μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.

Β) την παρουσίαση θετικού μοριακού τεστ (PCR) ή την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά το χρόνο εξέτασης.

Επισήμανση: Η αποφυγή δήλωσης θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού τεστ (rapid ή μοριακού) στην Επιτροπή COVID (spanetsos@aspete.gr, noni@aspete.gr) προκειμένου να παραστούν οι φοιτητές στην εξέταση, είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

 

Για την Επιτροπή COVID

Καθηγητής Σπύρος Λ. Πανέτσος

Αντιπρόεδρος ΔΕ ΑΣΠΑΙΤΕ