Επιλογή Σελίδας

Κατά τις  αυριανές φοιτητικές εκλογές  καλούνται οι διδάσκοντες να διευκολύνουν τους φοιτητές στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, ορίζοντας και γνωστοποιώντας ημέρα & ώρα αναπλήρωσης του μαθήματος της 18ης Μαΐου 2022.