Επιλογή Σελίδας

 

ΑΣΠΑΙΤΕ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ                                                                                               
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ , Τ.Κ. 14121
Τηλ./ Fax (+ 301) 210 2896763
 
Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι ένας θεσμός που αποσκοπεί στη διαρκή επικοινωνία μεταξύ ΑΣΠΑΙΤΕ, Παραγωγής και Αγοράς Εργασίας με :
* Την ενημέρωση επιχειρήσεων και οργανισμών για τις ειδικότητες και τα γενικότερα προσόντα των αποφοίτων της ΑΣΠΑΙΤΕ,
* Την ενημέρωση των αποφοίτων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας,
* Την ανάπτυξη μηχανισμών αμοιβαίας ενημέρωσης και καταγραφής των σημερινών αναγκών της αγοράς εργασίας,
* Την παροχή πληροφοριών για σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης, υποτροφίες κ.λπ.

Επιστροφή