Επιλογή Σελίδας

15.10.2019 Έγκριση των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ. πρωτ. 16546_2019/3.9.2019 Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου που υποβλήθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 18519_2019/8.10.2019 Πρακτικό

15.10.2019 Έγκριση των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ. πρωτ. 16546_2019/3.9.2019 Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου που υποβλήθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 18519_2019/8.10.2019 Πρακτικό της Επιτροπής...

08.10.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις και δεξιότητες αξιολόγησης της πληροφορίας στο διαδίκτυο”.

08.10.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις και δεξιότητες αξιολόγησης της πληροφορίας στο...

10.02.2019 ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2019 ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

10.02.2019 ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2019 ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ Στη Βραδιά του Ερευνητή 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/09/2019, η ΑΣΠΑΙΤΕ είχε παρουσία μαζί με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Αθήνας στο ιστορικό κτίριο του ΕΜΠ στο κέντρο της Αθήνας όπου...