Επιλογή Σελίδας

ΠΜΣ σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν ολοκληρωθεί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 2005 η ΑΣΠΑΙΤΕ υλοποίησε με επιτυχία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύμπραξη με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως:Σημαντικό βήμα για την ακαδημαϊκή εξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί η έγκριση των οκτώ πρώτων αυτοδύναμων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της και συγκεκριμένα των εξής: