Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις Θέσεων

06.08.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικ

06.08.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής...

13.07.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ 2018-19

  27/07/2018 Παράταση υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ 2018-19. 13.07.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης...

04.07.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

04.07.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

29.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝ

29.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ...

14.06.2018 -ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

  «Πρακτικό ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης βαθμολογούμενων και απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 με αριθμ. πρωτ. Δ/434/12.4.2018 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου επτά (7) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας,...

16.04.2018 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

16.04.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)  

14.02.2018 Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Περιληψη  και Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα Τμήματα: 1. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 2. Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 3. Παιδαγωγικό...

12.10.2017 -Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού.»

12.10.2017 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού.» για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών.   Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ....

11.07.2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2

11.07.2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2017-2018...

29.08.2016 Αιτήσεις για πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών

  29.08.2016  Αιτήσεις για πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδ. έτος 2016-2017 από 25.08.2016 - 13.09.2016...

22.07.15 Προκήρυξη και Αίτηση Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σε Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών – Εργαστηριακών Συνεργατών

22.07.15 Προκήρυξη και Αίτηση Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σε Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών - Εργαστηριακών Συνεργατών ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ...

13.02.15 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΕΣΥΠ για το Β΄ εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-15

13.02.15 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΕΣΥΠ για το Β΄ εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-15

01.08.14 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις ανάθεσης διδακτικού έργου Στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. για το Ακαδ. Ετος 2014-2015

01.08.14 Περίληψη και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις ανάθεσης διδακτικού έργου για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των Προγραμμάτων Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. για το Ακαδ. Ετος...

01.08.14 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εκπ/κου Προσωπικού Σε θέσεις Επισ. Συνεργατών για το Ακαδ. Ετος 2014-2015

01.08.14 Περίληψη και Πρόσκληση και Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εκπ/κου Προσωπικού σε θέσεις Επισ. Συνεργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με Σύμβαση Ανάθεσης Διδακτικού έργου  για το Ακαδ. Ετος 2014-2015για το Ακαδ....