Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

31.03.2020 Πρόσκληση και Περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής εργασιών καθαρισμού και συντήρησης των φρεατίων και αγωγών αποχέτευσης, τον καθαρισμό του δικτύου ομβρίων και την απόφραξη των δικτ

31.03.2020 Πρόσκληση και Περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής εργασιών καθαρισμού και συντήρησης των φρεατίων και αγωγών αποχέτευσης, τον καθαρισμό του δικτύου ομβρίων και την απόφραξη των δικτύων...

25.11.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

25.11.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Περίληψη...

13.09.2019 Περίληψη και Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

13.09.2019 Περίληψη και  Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου της...

10.09.2019 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

10.09.2019 Διακήρυξη και περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.    ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  ----->...

05.09.2019 Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (για την κάλυψη αναγκών φύλαξης).

05.09.2019 Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (για την κάλυψη αναγκών φύλαξης).   1) Ανακοίνωση 2) ΦΕΚ    

28.06.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για δύο (2) μήνες

28.06.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για δύο (2) μήνες.   Διακήρυξη Περίληψη Φύλλο συμμόρφωσης Υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς...

18.06.2019 Διακήρυξη, Περίληψη και ΤΕΥΔ συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής συστημάτων κλιματισμού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για ένα (1) έτος.

18.06.2019 Διακήρυξη, Περίληψη και ΤΕΥΔ συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής συστημάτων κλιματισμού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για ένα (1) έτος.  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σφραγισμένων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σιδηρουργικών εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019

04.06.2019 Περίληψη & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σφραγισμένων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σιδηρουργικών εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος...

27.05.2019 Περίληψη & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019.

27.05.2019 Περίληψη, Πρόσκληση, 1η Διευκρίνιση, 2η Διευκρίνιση,  εκδήλωσης ενδιαφέροντος σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος...

20.05.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

20.05.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ...

17.05.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΑΔΕΜΑ)ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕ

17.05.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ &  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΑΔΕΜΑ)ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ...

14.05.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικού συστήματος για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019.

14.05.2019 Περιληψη & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικού συστήματος για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος...

13.05.2019 Περίληψη και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια καθισμάτων εργασίας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε .

13.05.2019 Περίληψη και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σφραγισμένων προσφορών  για την προμήθεια καθισμάτων εργασίας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε .

14.01.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ )ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ.

14.01.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ )ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ. ΕΝΤΥΠΟ...

14.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150.000 ΦΥΛΛΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΈΝΑ ΈΤΟΣ (1) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΈΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΈΤΟΣ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (17.000,00

14.12.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ &  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150.000 ΦΥΛΛΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΈΝΑ ΈΤΟΣ (1) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΈΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΈΤΟΣ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ...

14.12.2018 Περιληψη & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για το έτος 2018.

14.12.2018 Ανακοίνωση, Περιληψη  & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για το έτος...

10.12.2018 Διακήρυξη και Περίληψη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη και Περίληψη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»   Ευρωπαίκο Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας...

5.12.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής εργασιών καθαρισμού, συντήρησης και απόφραξης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για ένα έτος

5.12.2018 Πρόσκληση και περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής εργασιών καθαρισμού, συντήρησης και απόφραξης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για ένα...

04.12.2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και ΤΕΥΔ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, σταθμού εργασίας, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών πακέτων και περιφερειακού εξοπλισμού καθώς και για την προμήθεια και εγκα

04.12.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και ΤΕΥΔ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, σταθμού εργασίας, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών πακέτων και περιφερειακού εξοπλισμού καθώς και για την προμήθεια...

22.11.2018 Πρόσκληση και περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια κλειδαριών και αφαλών για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας στο Μαρούσι το 2018.

22.11.2018 Πρόσκληση και περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων  προσφορών για την προμήθεια κλειδαριών και αφαλών για την  κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας στο Μαρούσι το...

06.11.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και περιληψη O/1478/05-11-2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την απομάκρυνση αμιάντου από τη Σπουδαστική Εστία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι έτος 2018 και την έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας για κάθε χώρο.

06.11.2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ , ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και ΠΕΡΙΛΗΨΗ O/1478/05-11-2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την απομάκρυνση αμιάντου από τη Σπουδαστική Εστία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι έτος 2018 και την έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας για...

24.10.2018 Πρόσκληση και περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, στην Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, για τρ

24.10.2018 Περίληψη και Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, στην Θεσσαλονίκη και στην...

19.10.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O/1375/19-10-2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων και υαλοστασίων και την προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινένιων παραθύρων, θυρών και υαλοστασίων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O/1375/19-10-2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων και υαλοστασίων και την προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινένιων παραθύρων, θυρών και υαλοστασίων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2018,...

10.10.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μελανιών, Τόνερ και Μελανοταινιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι.

10.10.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μελανιών, Τόνερ και Μελανοταινιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O/1304/10-10-2018-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ...

28.09.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης.

28.09.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο/1227/27-09-2018 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ...

16.07.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

16.07.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ...

27.06.2018 Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών

27.06.2018 Περίληψη , Διακήρυξη  ΤΕΥΔ  και Διευκρινίσεις επί του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

01.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ( Προϊόντα καθαρισμού).

01.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ( Προϊόντα...